Smarthus

Historikk

Smarthus er ikke en ny oppfinnelse; den første smarthus-løsningen kom allerede i 1966, med produktet Echo-IV, som kunne generere shopping-lister og skru lys av og på. Grunnet kostnadene ved systemet, ble den aldri noen suksess. Kostnadsutfordringen for maskinvare ble stadig mindre etter hvert som prisen for komponentene falt kontinuerlig.

En annen utfordring var at frem til 2000-tallet var smarthusløsningene avhengige av kablet infrastruktur, som gjorde det kostbart å installere systemene, ikke minst dersom det var snakk om å oppgradere eksisterende bygningsmasse. Først da smarthus-løsninger basert på trådløs teknologi begynte å komme på markedet fra rundt 2010 og utover, ble smarthus-løsninger tilgjengelige for «hvermansen»

Hva er et smarthus?

Det finnes en rekke ulike definisjoner på dette, men generelt er det enighet om at smarthus er løsninger som håndterer bl.a.

 • Sikkerhet (innbrudds- og brannalarm)
 • Komfort (styring av lys, fjernstyring av lås, rengjøring)
 • Energistyring (sparing, produksjon, lagring)
 • Logistikk (handlelister)

Det er ikke et krav at disse er integrert i hverandre; typisk har man en leverandør av alarmsystem, bruker Hue for å styre lys, har Alexa installert og bruker app´er for å sette opp handlelister.

Energistyring er tilsvarende et fragmentert område. Det kan være alt fra enkle app´er som forteller hvor mye strøm du bruker til avanserte løsninger som styrer varmekilder, billader og varmtvann og som fjerner unødvendig forbruk samtidig som annet forbruk flyttes til rimelige tider på døgnet.

Hva er viktig å være oppmerksom på ved valg av løsninger?

Først og fremst er det hvor kritisk den aktuelle løsningen er for dine behov som bør styre valget. Ved valg av alarm er det naturlig å vurdere sikkerhetsnivå opp mot dine behov:

 • Hvor hurtig skal noen være på plass når alarmen går?
 • Skal jeg inkludere realtids videoovervåkning?
 • Er det behov for å differensiere adgang, dvs. familie vs. vaskehjelp vs håndverkere?

Ved valg av løsning er det også viktig å tenke fremover, dvs. hvor enkelt vil det være å oppgradere systemet med nye komponenter og ny programvare.

 

Et viktig spørsmål er om systemet du kjøper faktisk hjelper deg slik som forventet. Kan du for eksempel spare så mye strøm som leverandøren sier? Da varmepumpene kom, var argumentet at du kunne kutte strømregningen med 10-15%. Det viser seg i etterkant at mange ikke spare strøm, men tar ut gevinsten i form av velvære, dvs. økt romtemperatur. Riktig bruk er nødvendig for å kunne få den forventede besparelse.

Integrering mot andre systemer er også et moment å ta hensyn til. Ønsker du å styre lyset ved hjelp av Alexa, eller vil du sjonglere 16 forskjellige app´er?  Det er fullt mulig å gå på IKEA eller Clas Ohlsson og kjøpe smarthus-komponenter, men da blir det fort en omfattende jobb å holde oversikt over alle app´ene.

 

Oppgradering og ny funksjonalitet er viktige elementer å ta med i beslutningsprosessen. Kan du forvente oppgraderinger av systemet? Vil disse være automatiske OTA-løsninger (over the air), eller må du ha ingeniørutdanning innen IKT for å finne og installere nye drivere og software?

Teknologi

Smarthusløsninger bygger på en rekke ulike standarder, både hva gjelder hardware og software. Kanskje det viktigste er hvilken kommunikasjonsstandard som benyttes. Vanlige standarder er

 • Z-wave
 • Bluetooth
 • Wifi
 • ZigBee

Disse standardene er vidt forskjellige mht. frekvensområde, hvor mange enheter som støttes, rekkevidde, kryptering osv. Flere og flere leverandører har nå gått over til å benytte ZigBee, som både håndterer et stort antall enheter, har en god krypteringsløsning og som samtidig fungerer som et mesh-nettverk.

Konklusjon

Det er mange faktorer som spiller inn når du skal velge en smarthus-løsning. Fremdeles er det mange produkter som krever mer enn et minstemål av IKT-kunnskap for å virke tilfredsstillende.

Er du ikke spesielt interessert i å bruke mye tid på dette, er det lurt å gå for en ferdig pakke, inkludert installasjon. Mange vil spare seg for mye ergelse og ikke minst tid.

Vil du vite mer om hvordan du kan spare strøm?
Besøk oss på strømsparesystem.no og finn ut hvor enkelt du kan starte!