Behandling av personopplysninger i E20 Energy AS – Strømsparesystem.no

 

Når du bruker nettsiden vår og/eller er i kontakt med oss ved å motta vårt nyhetsbrev eller ved å bestille varer og/eller tjenester fra oss vil E20 behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.
Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er E20 Energy AS ved daglig leder.
Kontaktinformasjonen til E20 Energy AS er:
Adresse: Husebybakken 28B, 0379 OSLO
Telefon: +47 23 32 74 40
Organisasjonsnr.: 921 368 496

1. Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn.

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Personopplysninger vi samler inn blir inngitt av deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Markedsføring: Sende ut markedsføring, nyhetsbrev og gi informasjon om vår virksomhet via e-post. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
2. Inngåelse og oppfyllelse av avtale: For å kunne inngå og oppfylle avtaler om kjøp av utstyr og abonnement med deg er det nødvendig for oss å behandle personopplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.
3. Kundeservice: Besvare henvendelser som kommer inn til oss. Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å oss for å hjelpe deg med det du lurer på.
4. Rekruttering: Rekruttering til nye stillinger oss hos. CV, søknad, attester og referanser. Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.
5. Cookies: For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies). Du kan lese mer om cookies og hvilke cookies vi benytter her. Vi behandler personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi har vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å gjøre dette for å tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.
Vi har for tiden ingen forekomst av automatiserte avgjørelser, sensitive personopplysninger eller barns personopplysninger.

2. Utlevering av personopplysninger til andre.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.
E20 bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere/underleverandører per i dag:
  • Til Salgsstøtte-system bruker vi tjenester fra SuperOffice som kjøres på deres servere. All informasjon lagres på sikre servere, i tråd med SuperOffice sine datalagringsrutiner. Her benyttes personopplysninger som feks. navn, telefonnummer, adresse for å kunne ivareta eksisterende kundeforhold og oppfylle avtalen du har med oss, markedsføring og salg. Vi benytter også opplysningene til å sende deg relevant informasjon du har etterspurt.
  • Webhuset drifter våre interne servere knyttet til dokumentasjons- og saksbehandlingssystemer og benyttes for å fange opp og organisere problemer, fordele arbeidet og følge teamaktiviter. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med behandling av salg- og kundestøttesaker og informajonstilgengelighet for disse. Bruk av tjenesten lagres på servere som er eiet og driftet av Webhuset AS.
  • Atlassian drifter vårt interne managementsystemer og benyttes for å fange opp, dokumentere og organisere problemer, fordele arbeidet og følge aktiviter på ledernivå og i forbindelse med HR. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med behandling av informasjon på ledernivå, og informajonstilgengelighet for disse. Bruk av tjenesten lagres på servere som er eiet og driftet av Atlassian Inc.
  • Atlassian drifter våre eksterne kundestøtte- og salgsstøttesystemer og benyttes for å fange opp, dokumentere og organisere problemer, fordele arbeidet og følge aktiviter initiert av kunder, forhandlere og interne Ewave medarbeidere. All informasjon som registreres, genereres og lagres i forbindelse med behandling av informasjon vedrørende kunde- og salgsstøttestøtte, og informajonstilgengelighet for disse. Bruk av tjenesten lagres på servere som er eiet og driftet av Atlassian Inc.
  • Vi kan også dele opplysningene dine på sosiale medier eller lignende plattformer, slik at du og andre kan se relevant innhold på plattformen. Vi kan for eksempel bruke tjenesten Facebook Customer Audiences, og dele epost-adressen din i et beskyttet format med Facebook slik at vi kan: inkludere deg i et egendefinert publikum som vi viser relevant reklameinnhold til på Facebook; eller skape et publikum av andre Facebook-brukere basert på informasjon fra din Facebook-profil.
  • Google Analytics er et analyseverktøy vi bruker for å anlysere brukeroppførsel på E20 sin nettside og sosiale medier. Dette er en gratistjeneste fra Google som gjør det mulig se antall besøkende, sidevisninger, trafikkilder, lengde på besøk og geografisk lokasjon basert på IP-adresse. For å lagre informasjon om de besøkende, benytter Google Analytics et javascript, som igjen lager 5 forskjellige informasjonskapsler. Disse informasjonskapslene benyttes til å lagre bevegelsesmønsteret på et nettsted og hver enkelt bevegelse. Disse informasjonskapslene er:
__utma: Lagres i 2 år fra siste besøk.
__utmb: Lagres i 30 min fra siste besøk.
__utmc: Lagres til nettleseren lukkes.
__utmz: Lagres i 6 måneder fra siste besøk.
__utmv: Lagres i 2 år fra siste besøk.
_ga: Lagres i 2 år fra siste besøk.
  • På våre WordPress-baserte nettside e20.no vil du finne ulike «opt-in» bokser. Dette vil si at du kan registrere deg for nyhetsbrev eller generelle henvendelser der du konkret velger hva du ønsker informasjon om. Du vil alltid kunne melde deg av liste for nyhetsbrev når du mottar e-post.
Noen av våre databehandlere og/eller underleverandører overfører personopplysninger som vi innhenter fra deg til tredjepartsdatabehandlere som befinner seg i land som er utenfor det Europeiske Økonomiske Samarbeidsområdet («EU/EØS») (inkludert til USA). Vær oppmerksom på at land som er utenfor EU/EØS ikke kan tilby samme nivå av personvern som EU/EØS, selv om vår innhenting, lagring og bruk av dine personopplysninger fortsatt vil være underlagt denne personvernerklæringen. Når vi overfører personopplysninger utenfor EU/EØS, vil vi:
  • Implementere EUs standardavtaler for overføring av personopplysninger utenfor EØS godkjent av EU-kommisjonen i våre kontrakter med tredjeparter (dette er bestemmelsene godkjent i EUs personvernforordning artikkel 46 nr. 2 («GDPR»); eller
  • Sørge for at landet der personopplysningene dine behandles er ansett for å ha «tilstrekkelig beskyttelsesnivå» av EU-kommisjonen i henhold til GDPR artikkel 45; eller
  • (når det er egnet i forbindelse med overføring til en mottaker i USA) sørge for at mottakeren er en del av Privacy Shield, som krever at de gir tilsvarende beskyttelse til alle personopplysninger som deles mellom Europa og USA.
Du finner ytterligere informasjon om reglene for dataoverføringer utenfor EØS, inkludert de mekanismene vi stoler på, på EU-kommisjonens hjemmeside.

3. Lagringstid.

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for.
Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt.

4. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no. For å ta i bruk dine rettigheter kan du kontakte oss via vårt kontaktskjema. Vi vil svare på din henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.
Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er å kontakte oss i vårt kontaktskjema.

5. Klager.

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

6. Endringer.

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.