Ville strømpriser – kan bli rasjonering

Sep 17, 2021

Ville priser – ny rekord for strømprisene

Strømprisene når stadig nye rekordnivåer, og husholdningene må nå forberede seg på strømregninger som er 200% høyere enn i fjor. Torsdag lå strømprisene på kr. 1,23 per kilowattime, før påslag for nettleie og avgifter. Dette er klart ny rekord for året, og langt over nivåene fra i vinter.

Lite regn og høye priser i Europa

Tørt vær og høye priser i Europa er hovedårsakene til de høye prisene i Norge, forklarer Kraftanalytiker Lilleholt i Volue Insight til E24. Utfordringen er at vi knapt er i gang med forbrukssesongen, fortsetter han. Det er først nå husholdningene begynner å måtte bruke elektrisitet for å holde boligene varme.

Rasjonering til våren?

Slik prognosene for magasinfyllingen er nå, er det ikke utelukket at det kan bli rasjonering til våren. Da vil NVE og Energidepartementet ta over kontrollen, og eventuelt tvinge kraftverk med lav vannstand i magasinene til å holde igjen vannet.

Tredobling av strømregningene

Kraftanalytiker Rennesund i Thema Consulting sier til E24 at han anser sannsynligheten for rasjonering som relativt lav. Men for å få kraftimport må prisene opp, fortsetter han. Dette betyr at en vanlig husholdning vil se en tredobling av kraftprisen, og sende totalkostnaden langt over kr. 1,50 per kilowattime, nettleie og avgifter inklusive. Med lite regn og vind i oktober vil strømprisene drives opp mot tyske nivåer for at importen skal komme i gang. Da snakker vi om 10-20% ytterligere prisøkning.