Strømstøtten forlenges – men du får ikke så mye støtte som de påstår!

Mar 14, 2022

Strømstøtten forlenges

Regjeringen har vedtatt at ordningen med strømstøtte til husholdningene forlenges ut året. – Dette betyr at regjeringen tar 80% av regningen over 70 øre per kWh, sier strømsparer Jarle Lysberg. -Teoretisk betyr dette at ved dagens pris på 238 øre, skal staten ta 80% av differansen, dvs. 134,4 øre, og prisen for forbruker blir da 103,6. Dette er likevel en strømpris som etter norske forhold er skyhøy; vi snakker om over 100% opp fra samme tid i fjor, da prisen var drøye 50 øre per kWh, og det var i seg selv en formidabel økning fra 2020. Legger vi til nettleie og avgifter drønner prisen for forbruker over 1,50 per kWh.

80% støtte dekker IKKE 80% av kostnadene over 70 øre

Strømstøtten beregnes ut fra en gjennomsnittspris og et gjennomsnittsforbruk. – Dette betyr at det du får, ikke er 80% av det DU faktisk betaler over 70 øre, men av et beregnet forbruk og en beregnet pris, fortsetter Jarle Lysberg. – Bruker du mye strøm når strømmen er på sitt dyreste, blir støtten lavere, siden denne regnes ut fra en snittpris. Som Fredrik Solvang viste i Debatten på NRK var ikke støtten de (da) lovede 55%, men kun 33%.

Stat og kommune vasser i penger fra kraftsalg – strømstøtten utgjør bare en brøkdel av superprofitten

Som de fleste huseiere har fått med seg er det hyggelig at staten bidrar med å gi tilbake en liten brøkdel av superprofitten som statlige og kommunalt eide kraftverk genererer for tiden. – De fleste tenker ikke over at mer enn 90% av produksjonen er på offentlige hender, og at det i tillegg er en grunnrenteskatt som gjør at opp til 60% av overskuddet fra de gjenværende kraftverkene på private hender havner i statskassen, fortsetter Jarle Lysberg. -Strømstøtten utgjør en liten del av denne superprofitten for stat og kommune. Mens superprofitten er beregnet å utgjøre mellom 30 og 50 milliarder kroner, har regjeringen selv beregnet at strømstøtten for desember til mars utgjør 5(!) milliarder kroner. – Men hytteeiere og næringslivet får ingenting i støtte, kommenterer Jarle Lysberg. – Selvsagt er det et unntak: Bønder får dekket sine ekstrakostnader. – noe annet ville vært utenkelig med SP i regjering, avslutter han.