Strømregningen for 2021 opp 50%!

Aug 30, 2021

Med rekordhøye strømpriser, hvor august 2021 ble den dyreste august noensinne, begynner nå strømprisene å merkes i husholdningsbudsjettet. I forhold til 2020, vil en vanlig husholdning oppleve en økning på over 50%!

I følge en undersøkelse i yougov sier 58% av de spurte at de er mer opptatt av strømprisene enn tidligere. Når en vanlig husholding må ut med 10.000+ mer i året sier det seg selv at dette er viktig for familieøkonomien. For dem som eier en eldre enebolig, snakker vi om at dagens prisutvikling vil gi en økning i strømregningen på 2000 MÅNEDLIG. Dette tilsvarer en økning i inntektsskatten på 10% dersom de er en vanlig to-inntektsfamilie. Slik det ser ut nå kan strømprisene komme til å bety mye mer for familieøkonomien enn eventuelle skatteøkninger etter valget.

Undersøkelsen sier at nesten 1/3 av de spurte må redusere innkjøp eller aktiviteter utover høsten som følge av de høye strømprisene. Nesten 40% sier de høye prisene vil gjøre merkbare innhugg i familieøkonomien. Og enda har høsten så vidt begynt…