Ny tariff for nettleie: Prissjokk for elbil-eiere – 12700 i årlig ekstraregning!

Nov 22, 2021

– Nye effekttariffer for nettleie

01.01.2022 innføres nye tariffer for nettleie. Målet er å gi kundene insentiver til å fordele forbruket utover døgnet. Hvert nettselskap bestemmer sine egne tariffer, og fremdeles er det flere som ikke har offentliggjort disse, selv om det bare er noen uker igjen før de trer i kraft.

Kompliserte modeller – en eneste time bestemmer månedsleien

Det som er kommet av informasjon er at de nye tariffene består av et mye større fastledd samt et variabelt ledd per kWh forbruk. Dette siste leddet skal være lavere om natten, mellom 22 og 06, og høyere om dagen, mellom 06 og 22. Det store sjokket kommer med fastleddet: Her skal fastleddet for neste måned baseres på den ene timen hver måned med høyest forbruk, uansett om det skjer i «rushtiden» 7-9 eller 15-18, eller om denne toppen nås kl. 02 når det er mye ledig kapasitet i nettet.

Sjokk for elbileiere – 8 kroner milen – FØR strømregning!

Slik fastleddet er utformet, vil spesielt eiere av elbiler bli hardt rammet. Dersom du bor i en enebolig bygget på 80-tallet, vil du typisk ha et effekt-uttak i størrelsesorden 10-15 kW. Dette gir et fastledd på 691,25 per måned. Installerer du så en billader med 22 kW kapasitet, vil fastleddet øke med over 1000 kr, til 1755 kr per måned, selv om du lader bilen om natten. Du trenger bare å lade med full kapasitet en time per måned for å få denne ekstraregningen. Dette gir en ekstraregning for billaderen på 12700 per år! Har du installert to ladere, og har to elbiler, kan du se ekstraregninger på det dobbelte, eller 25400 årlig. Bruker bilen din 0,2 kWh per km, og du kjører 16.000 km i året, vil fastleddet alene utgjøre nesten 8 kroner milen. Legg på en strømpris på 1 krone, samt elavgift og variabel nettleie, så snakker vi om over 11 kroner milen i totale kostnader! Plutselig begynner dieselbilen å bli billig i forhold...

Hva kan forbrukerne gjøre?

Nettselskapene gikk opprinnelig ut og argumenterte for at de nye tariffene skulle motivere kundene til å bruke mer strøm om natten, f.eks. klesvask og tørketromler. Dette ble fort skutt ned av brannvesen og forsikringsselskaper, som påpekte faren ved å bruke denne type hvitevarer om natten mens man sover. Til sist måtte nettselskapene gjøre full retrett og innrømme at det eneste forbruket som bør legges til nattetid er ladning av bil, og da fortrinnsvis fra installerte billadere. Problemet er at det ikke hjelper nevneverdig: Det er kun det variable leddet som påvirkes, og da sparer man 0,08 per kWh på å lade nattestid, som utgjør 0,40 per mil, eller rundt 3,5% besparelse for kunden. For 3,5% «rabatt» på nettleien er det nok ikke mange av kundene som gidder å passe på dette. Faktureres man for strømprisen på timesbasis, er gevinsten litt større: Normalt er strømprisen lavere utenom «rushtiden», og da spesielt på nattestid. Uansett er problemet å holde oversikten og sikre at regningene ikke løper helt løpsk.

Hvordan burde tariffene vært utformet?

At de nye prismodellene er dårlig utformet er dagens understatement. Å basere fastleddet på forbruket over en time i løpet av en måned vil oppleves urettferdig for svært mange, spesielt siden det ikke er noen sammenheng mellom når dette skjer og beregningen av fastleddet. Siden nettet har god kapasitet om natten, burde i det minste fastleddet ta utgangspunkt i den timen med det høyeste forbruket i løpet av dagen, når det er knapp kapasitet. Dermed ville elbiler ikke oppleve den voldsomme ekstraregningen, dersom de flyttet ladingen til natten. For å fremme strømsparing bør en ny nettariff ha størst mulig VARIABEL kostnad, slik som i dag, hvor kunder som klarer å redusere strømforbruket opplever en reduksjon i hele regningen, både strømpris og nettleie. For å spre forbruket utover, kan man prise nettleien ut fra etterspørselen på timebasis, akkurat som strømprisen. Dette vil gjøre det mye mer lønnsomt å spare, og gi forbrukerne de riktige insentivene. Nå blir det fort slik at har du brukt mye strøm en time i løpet av en måned, kan du like gjerne fortsette, siden det ikke har noen å si på nettleien.

Ta kontroll!

For å få kontroll med strømregningen må kunden både ta kontroll med strømforbruket, både antall kWh og når forbruket skjer. I tillegg må kunden ta kontroll med effektuttaket, slik at når det blir for stort, kobles f.eks. varmekabler i kjelleren ut mens man lager middag, eller tilsvarende om morgenen når alle er i dusjen og kaffemaskinen står på. Dette hjelper kunden både med å bli forbruket bevisst, og ikke minst med å fjerne unødig forbruk samt flytte forbruket til tider på døgnet hvor prisene er lavest. Skal du lade bilen med maksimal effekt om natten, kan det være du skal skru ned effektuttaket andre steder mens ladningen pågår. Men uansett må elbileiere regne med en saftig ekstraregning – et styringssystem som kontrollerer ut fra strømpris og effekt vil kunne redusere denne ekstraregningen, ikke fjerne den helt. For en elbil-eier er stort sett den eneste fordelen med de nye tariffene at man kan regne hjem investeringen i et slikt strømsparesystem på mye kortere tid...