Nettleien din blir mye dyrere neste år – og det før de nye tariffene er klare!

Nov 7, 2021

Nettleien blir mye dyrere neste år – økning på 2,1 milliarder i 2022

NVE varsler at nettleien samlet vil øke med 2,1 milliarder kroner. Tore Langset, fungerende direktør for reguleringsmyndigheten for energi sier i følge Nettavisen.no at økningen skyldes den voldsomme økningen i strømprisene, som gjør at kostnaden ved nettapet stiger tilsvarende og store investeringer i nettanlegg. I følge Strømsparesjef Jarle Lysberg vil strømkundene få en perfekt storm med astronomiske strømpriser kombinert med kraftig økning i nettleien. – For en enebolig kan fort strømregningen nærme seg skatteregningen for en vanlig husholdning.

Tap i nettet har økt med 600% til nesten 1 milliard kroner!

For vanlige kunder høres det kanskje rart ut at strømprisen skal ha noen innvirkning på nettleien, men slik prismodellen er i Norge er det Statnett som må dekke tap i nettet ved overføring av kraften, og dette betales selvsagt til sist av kundene via nettleien. I et normalår er verdien av tapet rundt 150 millioner, men med årets rekordpriser nærmer tapet seg 1 milliard kroner.

Opptil 15% økning i nettleien!

Kommunikasjonssjef Morten Schau i Elvia, Norges største nettselskap sier at dette betyr jevnt over høyere nettleie for alle kundene. Han kommenterer: – At nettleien kan bli 10 til 15 prosent dyrere, vil jeg ikke avvise.

Og ennå vet vi ikke hva de nye tariffene vil bety...

På toppen av dette kommer de nye tariffene for effektbruk fra 1. januar 2022, som ennå ikke er kjent for kundene. Noen elementer har lekket ut: Fastleddet blir mye større, og bestemmes av den ene timen du bruker mest strøm i løpet av en måned. Videre skal det bli dyrere bruke effekt i løpet av dagen, og rimeligere i tidsrommet 22-5. De samlede inntektene for nettselskapene skal forbli konstante, slik at de nye tariffene vil hente belønningen for dem som er «flinke», eller har muligheten til å styre effektbruken, og sende regningen for dette til de kundene som ikke har klarer å kontrollere effektbruken. I følge Strømsparesjef Jarle Lysberg er det eneste som er sikkert er at husholdningene vil oppleve en betydelig slankere lommebok i 2022.