Agva Kraft: Kaster ut fastpriskunder!

Oct 17, 2021

Fastpris eller spot – hva lønner seg?

Det er «god latin» at det på lang sikt lønner seg å kjøpe strøm til spot-pris.. Påslaget kraftselskapene har på fastprisavtaler vil over tid gjøre det dyrere med slike avtaler enn spot-pris. Men som i rentemarkedene kan man enten ha god innsikt, eller flaks, og dermed oppleve at en fastprisavtale er gunstigere enn spot-pris. Dette har mange opplevd som inngikk lange fastprisavtaler mens strømprisene var historisk lave og som dermed hadde låst prisene på lave nivåer da prisene gikk av skaftet i spotmarkedet utover sommeren og høsten. I følge Strømsparesjef Jarle Lysberg er det ingen tvil om at flere kraftselgere har bommet stygt på veddemålet. – Men det betyr ikke at de bare kan kansellere avtalene. Også en “dårlig” avtale må honoreres, fortsetter han.

Kunder med gunstige fastprisavtaler tvinges over på rekorddyre spot-avtaler

En av aktørene som har brent seg på dette er Agva Kraft, som har tapt store penger på kunder som tegnet seg i sommer. Selskapet prøver nå å tvinge en del av disse over på langt mindre gunstige spotpris-avtaler, i et forsøk på å minimere tapet. Kundene det er snakk om sparer i øyeblikket nesten 1300 kroner måneden, med den følge at Agva Kraft taper det samme per kunde og måned.

Forbrukerrådet: Agva Kraft kan ikke si opp avtalene

Forbrukerrådet er klar på Agva Kraft ikke har rett til å si opp avtalen i de tilfellene de har sett. – Som den profesjonelle part må Agva Kraft reagere raskt dersom det viser seg at enkeltforbrukere ikke kvalifiserer til å ha avtalen, sier seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Det viser seg dessuten av en rekke av kundene ikke er omfattet av de begrensningene Agva Kraft kommer med, og som likevel får beskjed om at avtalene avsluttes. Strømsparesjef Jarle Lysberg er helt enig. – Det er dessverre mange useriøse aktører i bransjen, noe gjenspeiles i klagestatistikkene. Det store spørsmålet er om flere av disse selskapene som nå desperat prøver å komme ut av fastprisavtalene med kundene har tilstrekkelig soliditet til å overleve dersom de blir tvunget til å oppfylle avtalene.