Agva Kraft: Kaster ut fastpriskunder!

Agva Kraft: Kaster ut fastpriskunder!

Fastpris eller spot – hva lønner seg? Det er «god latin» at det på lang sikt lønner seg å kjøpe strøm til spot-pris. Påslaget kraftselskapene har på fastprisavtaler vil over tid gjøre det dyrere med slike avtaler enn spot-pris. Men som i rentemarkedene kan man enten...